نظر آل اسحاق درباره کوپن الکترونیک

نظر آل اسحاق درباره کوپن الکترونیک
فردا
فردا - ۹ روز قبل

خبرگزاری فارس: یحیی آل اسحاق در مورد اجرای طرح کالا برگ یا کوپن الکترونیک، گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی اجرای طرح کالا برگ یا کوپن الکترونیک بسیار مهم و ضروری است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در حال حاضر برخی کالا‌های اساسی که با نرخ ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شود با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی‌رسد بنابراین باید سیستم توزیع در راستای حمایت از مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه تغییر کند.

وی بیان داشت: راه‌های زیادی برای اجرای طرح کالا برگ الکترونیک وجود دارد تا به شیوه مناسب و با قیمت مناسب کالا‌هایی که با نرخ ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شود به دست مصرف کننده برسد.

آل اسحاق با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده که ذخایر کالا‌های اساسی به اندازه کافی وجود دارد، بیان داشت:، اما سیستم توزیع به گونه‌ای نیست که کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی و به قیمت مناسب به مصرف کننده برسد بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود مشکلات فراوان اقتصادی بهتر است راهکاری برای رسیدن کالا‌های اساسی مردم به قیمت دولتی طراحی شود.

وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: در شرایط فعلی استفاده از سیستم کالا برگ الکترونیک یکی از روش‌های مناسب برای رسیدن کالا‌های اساسی وارداتی با قیمت ارز ترجیحی، با قیمت دولتی به دست مصرف کننده و بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه است.

به گزارش فارس، طرح بازگشت کالا برگ یا کوپن الکترونیک یا کارت هوشمند کالا‌های اساسی یکی از طرح‌های مجلس یازدهم برای توزیع کالا‌های اساسی با قیمت مناسب است، زیرا براساس سیستم توزیع فعلی، کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی و یا از منابع داخلی تبصره ۱۴ بودجه کشور تامین می‌شود با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی‌رسد؛ بنابراین این طرح توسط مجلس با نگاه عدالت در توزیع کالا‌های اساسی تدوین شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است.

منابع خبر