تابوت ماندلا برای مراسم تدفین به روستای زادگاهش انتقال داده شد

تابوت ماندلا برای مراسم تدفین به روستای زادگاهش انتقال داده شد
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲۳ آذر ۱۳۹۲

تابوت با انجام مراسم احترام نظامی به داخل هواپیما قرار داده شد

تابوت نلسون ماندلا توسط هواپیما و در آخرین مرحله از مراسم پیش از دفن، به منطقه کیپ شرقی آفریقای جنوبی انتقال داده شده است.

قرار است جسد آقای ماندلا در روستای اجدادیش در "کونو" دفن شود.

تعدادی از بستگان و نزدیکان آقای ماندلا و همچنین افراد ارشد قبیله‌ای آقای ماندلا در فرودگاه و در کنار تابوت حاضر شدند.

تابوت با انجام مراسم احترام نظامی به داخل هواپیما منتقل شد.

دو جنگنده نیز به نشانه احترام، هواپیمای "سی‌"۱۳۰ حامل جسد آقای ماندلا را اسکورت کردند.

از مردم محلی خواسته شده بود تا از فرودگاه تا "کونو" و به نشانه احترام به آقای ماندلا یک زنجیره انسانی تشکیل دهند.

آقای ماندلا روز ۵ دسامبر درگذشت.

در مراسم رسمی احترام به این رهبر جنبش ضد آپارتاید، رهبران کنونی و سابق حدود ۱۰۰ کشور جهان شرکت کردند.

جسد آقای ماندلا در سه روز گذشته برای بازدید مردم و احترام به او در تابوتی در جلوی یکی از ساختمان‌های دولتی در پرتوریا نگهداری شد.

براساس گزارشها حداقل ۱۰۰ هزار نفر از پیکر آقای ماندلا دیدار و ادای احترام کردند. اگرچه عده‌ای نیز موفق نشدند تا از رهبرشان دیدار کنند.

پیکر آقای ماندلا در ساختمانی قرار داده شد که او در سال ۱۹۹۴ سوگند ریاست جمهوری خورد و رسما نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی شد.

در میان کسانی که برای ادای احترام آمده بودند، بیوه آقای ماندلا، گراسا ماشل و جیکوب زوما، رئیس جمهوری کنونی آفریقای جنوبی بودند.

همچنین چهره های شناخته شده‌ای چون بونو، خواننده اعتراضی گروه "یوتو" (U۲) نیز ادای احترام کردند.

مراسم تدفین رسمی آقای ماندلا، فردا یکشنبه (۱۵ دسامبر) برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود که تعددی از روسای جمهوری کشوریها آفریقایی و تعدادی از نخست وزیران جهان، همچنین معاون رئیس جمهوری ایران و ولیعهد بریتانیا در این مراسم شرکت کنند.

منابع خبر