وزارت امور خارجه جدید در دولت جوان حزب اللهی

وزارت امور خارجه جدید در دولت جوان حزب اللهی
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ مرداد ۱۳۹۹گروه دانشگاه خبرگزازی دانشجو_ علی کیان*؛ پیام پر از حکمت رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت حج ابراهیمی امسال میتواند به عنوان یک فرصت بزرگ برای اندیشمندان دغدغه‌مند تلقی شود. در مسیر خطیر بعد از بیانیه گام دوم و به سوی دولت جوان حزب اللهی

منابع خبر