عکس/میدان نقش جهان در دوره قاجار

عکس/میدان نقش جهان در دوره قاجار

فردا
فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

در تصویر زیر میدان نقش جهان را که در دوران قاجار عکاسی شده است را نشان می دهد.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴