داعش ۱۲ عضو کودک خود را اعدام کرد

داعش 17 عضو خود را درعراق اعدام کرد
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ آبان ۱۳۹۴

تهران-ایرنا- گروه تروریستی داعش ۱۲ کودک ۱۲ تا ۱۶ ساله را به اتهام تلاش برای فرار از اردوگاه آموزشی این گروه در شهر موصل اعدام کردند.

منابع خبر
داعش ۱۲ عضو کودک خود را اعدام کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ آبان ۱۳۹۴
داعش حاکم شرعی خود را اعدام کرد جهان نیوز - ۱۰ آبان ۱۳۹۴