عوارض با استرس غذا خوردن

جهان نیوز - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

یک متخصص تغذیه ، با اشاره به اهمیت چگونه غذا خوردن، گفت: در طول غذا خوردن از استرس دوری کنید

منابع خبر