سلفی گرفتن به سبک پسر علی کریمی+ عکس

عکس: دفتر کار علی کریمی!
فردا
تابناک - ۳۰ مهر ۱۳۹۴

هاوش و هیرسا نام دو پسر شماره هشت اسطوره ای قرمرهاست. البته آخرین باری که پسران علی کریمی را در تمرین پرسپولیس دیدیم خیلی کوچک بودند اما پسر بزرگتر علی کریمی ماشاالله حسابی رشد کرده اما ظاهرا او مثل پدرش در فوتبال مهارت ندارد. پدرش که به جادوگر فوتبال آسیا مشهور بود

منابع خبر