مشاورارشدوزیرامورخارجه: امیدواریم دراولین فرصت بعد ازتعطیلات ژانویه هفتمین نشست کمیته قانون اساسی درسوریه تشکیل جلسه دهد

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: قانون اساسی ژانویه

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲ دی ۱۴۰۰