نقش مهم بخش مراقبت های دارویی در درمان

مرکز مراقبت های دارویی در بیمارستان مسیح دانشوری افتتاح شد
ایسکا نیوز
واحد مرکزی خبر - ۴ مرداد ۱۳۸۸

 معاون غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی گفت :‌ تجویز دارو باید به صورت فعال در بخش های بالینی و در کنار تیم درمان صورت گیرد.   به گزارش واحد مرکزی خبر ، سلام زاده در مراسم گشایش بخش مراقبت های دارویی بیمارستان مسیح دانشوری ‌ افزود: مراکز درمانی در کشورهای پیشرفته دنیا به بخش مراقبت های دارویی مجهزند و مشاوره های مختلف درباره تجویز و مصرف منطقی دارو،‌ عوارض جانبی، کنترل مصرف داروهای خاص مانند آنتی بیو‌تیکها که بسیار تجویز می شوند، صورت می گیرد. وی گفت: دیگر نقش مهم بخش مراقبت های دارویی، مشاوره بیماران ترخیصی،‌ چگونگی استفاده و بکارگیری دوز داروهای مختلف در تزریق محلولهای استریل،‌ داروهای بیماران پیوندی و شیمی درمانی است. معاون غذا و داروی دانشگاه شهید بهشتی ابراز امید واری کرد‌ به زودی بخش TDM ( اندازه گیری سطوح دارویی )‌ در مرکز مراقبت های دارویی بیمارستان مسیح دانشوری راه اندازی شود که به این ترتیب به هدف بیمارستان برای رسیدن به الگویی مشخص، مطابق با استانداردها و مراقبت های دارویی نزدیکتر می شویم. ‌برای تجهیز بیمارستان ها به بخش مراقبتهای دارویی، هفت بیمارستان به صورت آزمایشگاهی انتخاب شده اند که سه مرکز درمانی مسیح دانشوری،‌ بیمارستان خاتم الانبیاء و بیمارستان قلب شهید رجایی به عنوان مراکز اصلی محسوب می شوند.

 

منابع خبر