ارزیابی اطلاعاتی سیا از توان نظامی ایران

جهان نیوز - ۹ اسفند ۱۳۹۳

یک پایگاه خبری صهیونیستی گزارش ارزیابی سازمان سیا از توان نظامی و تکنولوژیک ایران را منتشر کرد و تاکید کرد که ایران درحال سرمایه گذاری در حوزه هوا و فضا است.

منابع خبر