می‌خواستند داور را کتک بزنند !

جهان نیوز - ۱۳ آذر ۱۳۹۴

با این حال شنیدم که قصد داشتند که در بیرون از ورزشگاه نیز رضا کرمانشاهی داور مسابقه را کتک بزنند.

منابع خبر