به لحاظ فنی و ساختاری تجربه ایران در چاپ کتاب بیشتر است

باشگاه خبرنگاران - ۵ خرداد ۱۴۰۱حسینی، مدیر انتشارات صبح امید افغانستان درباره تفاوت نشر کتاب در ایران و افغانستان گفت: به لحاظ فنی و ساختاری تجربه ایران بیشتر است اما از لحاظ اداری یک سری پیچیدگی های خاص خود را دارد. 

به گفته او، در افغانستان مراحل اداری چاپ کتاب آسان تر است اما در فضای جدید این کشور ممکن است دچار مشکل شود. 

انتشارات صبح امید افغانستان در حوزه های  مختلفی با عنوان های متفاوت فعالیت می کند. مثلا  در حوزه چاپ کتاب های پزشکی با نام «نشر سلامت»، کودکان به نام «آینده سازان»، بخش روانشناسی به نام «رویش» و بخش هنری به نام «ارمغان» فعال هستند.

مدیر رسانه ای انتشارات صبح امید این نشر را تنها ناشر افغانستانی می داند که هم در ایران و هم در افغانستان نماینده دارد و با نویسنده های ایرانی و افغانستانی همکاری می کند.

حسینی می گوید ناشران افغانستانی  که با ایران همکاری می کنند دو نوع هستند. عده ای در داخل ایران کتاب چاپ می کنند و برخی خارج از ایران و سپس کتاب ها را روانه بازار کتاب ایران می کنند.

به گفته او، این نشر در ایران در زمینه تاریخ و ادبیات با رویکرد افغانستان فعالیت می کند.

حسینی  ادعا می کند که بیشتر مخاطبان این نشر ایرانی ها هستند که می خواهند از تاریخ و فرهنگ افغانستان آگاهی پیدا کنند. گرچه در داخل افغانستان فضای خوبی برای ارتباط با گردشگران فراهم نیست اما در داخل ایران گردشگران می توانند با خرید کتاب های ما با فضای اجتماعی و فرهنگی افغانستان بیشتر و بهتر  آشنا شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ادبیات

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۱۶ دی ۱۴۰۰
ایسنا - ۱۸ مرداد ۱۴۰۰