تصاویری از باد شدید و گرد و خاک در بافق یزد

تصاویری از باد شدید و گرد و خاک در بافق یزد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ فروردین ۱۴۰۲دریافت ۱۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
تابناک - ۱۲ آبان ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ آبان ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: بافق