وام خرید مسکن همچنان ۲۰ میلیون تومان

تابناک - ۲۹ آذر ۱۳۹۱

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه سقف وام خرید مسکن کاهش نیافته و همان ۲۰ میلیون تومان است، گفت: طرح پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی ۲۰ سال ساخت همچنان مسکوت است.

اردشیر بیژنی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که طرح پرداخت تسهیلات مسکن به واحدهای مسکونی ۲۰ سال ساخت به کجا رسید، افزود: طرح پرداخت تسهیلات مسکن به واحدهای مسکونی ۲۰ سال ساخت همچنان مسکوت است.

وی اضافه کرد: بانک مسکن در حال حاضر تنها به واحدهای مسکونی حداکثر تا ۱۲ سال ساخت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی پرداخت می کند.

بیژنی در خصوص ثبت نام مسکن ویژه تهران نیز گفت: ثبت نام مسکن ویژه تهران همچنان در شعب منتخب بانک مسکن ادامه دارد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در پاسخ به این سوال که آیا سقف وام خرید مسکن که چند سالی است از ۱۸ به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته بازهم به ۱۸ میلیون تومان کاهش یافته گفت: سقف تسهیلات خرید مسکن طبق برنامه و ضوابط بانک مرکزی همان ۲۰ میلیون تومان است

منابع خبر