محمدرضا منصوری رئیس هیئت شنای کردستان شد

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

محمدرضا منصوری با کسب ۱۱ رأی از مجموع ۱۹ رأی مأخوذه به ریاست هیئت شنا، شیرجه و واترپلو کردستان انتخاب شد

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳