تاکید فرماندار زاهدان بر ترغیب دانش‌آموزان ‌به سمت پژوهش ‌

خبرگزاری فارس - ۲۶ آذر ۱۳۹۳

فرماندار زاهدان با بیان اینکه ترغیب و تشویق دانش‌آموزان از سنین پایین به سمت پژوهش و تحقیق باید مدنظر باشد، گفت: ارائه پژوهش و مقاله باید منجر به تولید ثروت و ایجاد اشتغال شود

منابع خبر