کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس بر سر یک پیش نویس توافق به نتیجه رسید

اگر برای کاستن از گازهای گلخانه‌ای اقدامی نشود ما تا پایان قرن، با افزایش دمایی به میزان ۴ درجه سلسیوس مواجه خواهیم بود. اما تغییرات اقلیمی تنها به گرمای زمین مربوط نمی‌شود، بلکه تشدید خشکسالی، سیل، توفان و رویدادهای اقلیمی شدید دیگر نیز هست. حوادث اقلیمی به قیمت جان مردم تمام می‌شود، مانند آن‌چه در شمال هند ایالت جامو و کشمیر اتفاق افتاد،
اخبار روز
رادیو فردا - ۱۴ آذر ۱۳۹۴

بلندپایگان کشورهای مذاکره‌کننده در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس روز شنبه بر سر یک پیش نویس توافق به نتیجه رسیدند.   به گزارش خبرگزاری رویترز این پیش نویس، مذاکرات را رو به سوی یک مرحله جدید و دشواری روبرو میکند،  تا وزیران حاضر در مذاکرات،  موارد مورد اختلاف را حل کنند. نزدیک به ۲۰۰ کشور در گفت و گوهای پاریس شرکت دارند.  به نوشته رویترز به نتیجه رسیدن بر سر پیش نویس توافق در مقایسه با شکست شش سال پیش اجلاس سران کشورها در کپنهاگ یک گام به پیش به شمار می رود

منابع خبر