ساز و کار تخصیص کارت بلیت به خبرنگاران به چه شکل است؟

ساز و کار تخصیص کارت بلیت به خبرنگاران به چه شکل است؟
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۵ خرداد ۱۳۹۹به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هر ساله از سوی شورای شهر و شهرداری تهران برای اصحاب رسانه سهمیه طرح ترافیک برای ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته می‌شود و به دلیل آن که تمام اصحاب رسانه وسیله نقلیه شخصی ندارند و یا تعداد افراد معرفی شده بیشتر از سهمیه در نظر گرفته شده برای رسانه‌هاست، مدیریت شهری برای بخشی از اصحاب رسانه کارت بلیت حمل و نقل عمومی صادر می‌کند.

ساز و کار صدور و واگذاری کارت بلیت به اصحاب رسانه به شرح ذیل است:

در ابتدای امر از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران زمان مشخصی برای ثبت نام اصحاب رسانه‌ای که وسیله شخصی ندارند و مایل به دریافت کارت بلیت خبرنگاری هستند در سامانه تهران من قرار داده می‌شود تا با ثبت اطلاعات خود مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

پس از پایان زمان ثبت نام خبرنگاران متقاضی دریافت کارت بلیت و طرح ترافیک، کارگروه تخصیص سهمیه رسانه‌ها تشکیل می‌شود و سهمیه هر یک از رسانه‌ها جهت دریافت طرح ترافیک مشخص می‌شود.

همواره به دلیل محدودیت سهمیه طرح ترافیک و تعداد بالای متقاضیان به تمامی خبرنگاران طرح ترافیک تعلق نمی‌گیرد و این موضوع از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به اطلاع رسانه‌ها می‌رسد تا فهرست متقاضیان طرح ترافیک خود را اعلام کنند تا برای افراد جا مانده از این فهرست کارت بلیت خبرنگاری صادر شود.
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بین ۲ هزار و ۶۰ عدد تا ۲ هزار و ۱۰۰ عدد سهمیه واگذاری طرح ترافیک بین اصحاب رسانه دارد.

بر اساس قانون و مصوبه شورای شهر تهران پایان خرداد ماه زمان بررسی سهمیه رسانه‌ها برای واگذاری طرح ترافیک است و شنیده‌ها حاکی از آن است که تا به امروز کارگروه تعیین سهمیه در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تشکیل نشده است.

پس از واگذاری و تخصیص سهمیه رسانه‌ها جهت دریافت طرح ترافیک اطلاعات آن باید در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر شود

منابع خبر