تصاویری از شالیزارهای خشکیده در گلستان

تصاویری از شالیزارهای خشکیده در گلستان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۴ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: گلستان

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰