امضاء تفاهم‌نامه سازمان اورژانس کشور با وزارت بهداشت عراق

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین با معاون اداری و مالی وزیر بهداشت عراق دیدار و گفتگو کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز