واکنش مرتضوی به تغییر شعبه پرونده کهریزک

روز - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

سعید مرتضوی درباره آخرین وضعیت پرونده قضات دادستانی تهران موسوم به پرونده کهریزک اظهار داشت: همان‌گونه که ده‌ها بار ازسوی مسئولان قوه قضائیه اطلاع‌رسانی شده است پس از صدور حکم محکومیت قضات به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال ازخدمات اداری به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ۳ نفر از افراد دستگیر شده دراغتشاشات ۱۸ تیر۸۸، اینجانب و سایرقضات ویژه امنیت به رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان اعتراض کردیم.

 دادستان سابق تهران به تسنیم گفت: اکنون حدود ۲ سال است که این پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه ۹ دیوان‌عالی کشورارجاع شده و شعبه نهم دیوان‌عالی کشورشکات پرونده و وکلای آنان را دعوت و توضیحات لازم را اخذ کرده است. ازهمه قضات محکوم‌‌علیهم نیز دعوت و به صورت مفصل و مجزا توضیحات مورد نظر را اخذ کردند.

مرتضوی اضافه کرد: شعبه نهم در مواردی ضرورت به استعلام از پزشکی قانونی و سایر مراجع تشخیص دادند که استعلام را نیز به عمل آوردند و پس از حدود دوسال رسیدگی و بررسی کامل پرونده در چند هفته گذشته با تکمیل و ارائه گزارش قضات شعبه از نماینده دادستانی کل کشور نیز توضیحاتی لازم را مطابق قانون اخذ کردند که این مرحله، پایان رسیدگی در رابطه با قضات تحت تعقیب محسوب می‌شود.

منابع خبر