عباسعلی سلیمانی؛ یک قتل و چندین روایت

صدای آلمان - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

کشته شدن عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان، به گمانه‌زنی‌ها درباره انگیزه این قتل دامن زده است. اولین "اعترافات" ضارب که از سوی نهادهای حکومتی منتشر شده اما حاکی از آن است که این فرد "اشتباهی" مورد سوءقصد قرار گرفته است

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
فوتبالی‌ترین - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
صدای آلمان - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲