حسرت مهدوی‌کیا ازندیدن مادر قبل ازفوت

حسرت مهدوی‌کیا ازندیدن مادر قبل ازفوت
فردا
فردا - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲

مشرق: «کی به مادرش وابسته نیست. مادر همیشه مادر است و مادر من هم زندگی ام بود. خدابیامرز خیلی وقت ها شده بود که می گفت «مهدی آخرش نشد تو رو یه دل سیر ببینم.» حق هم داشت.

سایت باشگاه پرسپولیس نوشت: تیم باید به رشت می رفت، قرار بود کیا هم یکی از آنهایی باشد که همراه تیم است. مهدی با خود عهد کرده بود کنار پرسپولیس باشد چون نمی ‌خواست حرف هایش در برنامه ۹۰ تنها یک ادعا تلقی شود. تیم راه افتاد و او هم قرار بود با ماشین شخصی راهی رشت شود.البته کمی دیرتر.

"خدابیامرز خیلی وقت ها شده بود که می گفت «مهدی آخرش نشد تو رو یه دل سیر ببینم.» حق هم داشت.سایت باشگاه پرسپولیس نوشت: تیم باید به رشت می رفت، قرار بود کیا هم یکی از آنهایی باشد که همراه تیم است"هوا تازه تاریک شده بود که این بار کیا تماس می گیرد. شماره اوست که با مدیر روابط عمومی تیم تماس گرفته اما همسرش پشت خط است:« الو سلام ..» صدا مضطرب است و همراه با اشک. او خبری تلخ دارد. مادر کاپیتان کیا به رحمت خدا رفته و مهدی به جای رشت عازم اراک است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
فرهیختگان - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
کلمه - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
صدای آلمان - ۱۸ فروردین ۱۳۹۲