نسرین ستوده اولین ریاست جمهور ایران آزاد

نسرین ستوده اولین ریاست جمهور ایران آزاد
مرد روز
مرد روز - ۵ روز قبل

بی تردید اتحاد لازم شکل خواهد گرفت و از جهنم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. رضا پهلوی می تواند مشروط و موقت رهبری عبور از جمهوری جنایتکار اسلامی را بر عهده داشته باشد. توانایی و پایگاه عمومی اش را دارا است.

اما بعد از دوران گذار از حکومت اسلامی، نسرین ستوده کاندید مناسبی برای انقلاب زن زندگی آزادی خواهد بود.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
پیک ایران - ۹ خرداد ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
رادیو فردا - ۸ خرداد ۱۳۹۹

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۵ روز قبل