صدمات صدور بی‌رویه اوراق مشارکت

فردا - ۲۸ اسفند ۱۳۹۰

ایلنا: یک کار‌شناس اقتصادی، صدور بی‌رویه اوراق مشارکت را نوعی اعلام کسری بودجه از سوی دولت دانست.

محمود جام ساز با اشاره به لزوم بازنگری در بودجه سال ۹۱ از سوی دولت، گفت: بودجه ۹۱ شرایط عادی را با توجه به تحریم و مسائل بین المللی ندارد و باید یک بودجه سایه در کنار آن طراحی شود.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریمی که کشور طی سال های گذشته متحمل شد و شدت آن در سال جاری نیز افزایش یافته به طوری که مشکلات نقل و انتقال ارزی حاصل از فروش نفت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده ما نیازمند تدبیر بیشتر در تدوین بودجه هستیم.

بنابر اظهارات جام ساز به همین لحاظ صدور بی‌رویه اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی می‌شود.

این کار‌شناس اقتصادی تصریح کرد: دولت برای رفع اینگونه مشکلات باید بودجه پنهان یا بودجه سایه طراحی کند تا ضمن پرکردن شکاف موجود در در آمد‌ها بر مشکلات نقل و انتقالی ارزی و تحریمی فائق آید.

منابع خبر