خط قرمز شورای نگهبان برای کاندیداها /پای حوادث سال ۸۸ به میان آمد

خط قرمز شورای نگهبان برای کاندیداها /پای حوادث سال ۸۸ به میان آمد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متن مصوبه‌ تازه‌ی شورای‌نگهبان درباره انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر و روشن‌شده که جز شرط سن‌، نداشتن محکومیت کیفری و داشتن سابقه مدیریتی کلان، نامزدها نباید در پیوند با اعتراض‌های سال ۸۸، سابقه ‌سوء امنیتی داشته‌باشند.

بند ۱۱ مصوبه: 

وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.

۲۷۲۱۹

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰