عکس خبری / رونمایی از کتاب پایی که جا ماند

عکس خبری / رونمایی از کتاب پایی که جا ماند

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ دی ۱۳۹۰عکس/ محمدرضا عباسی

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز