برگزاری دوره «دختران حاج قاسم» به همت دانشگاه فرهنگیان بجنورد

برگزاری دوره «دختران حاج قاسم» به همت دانشگاه فرهنگیان بجنورد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۳۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰