تعامل دستگاه قضایی و انتظامی ثمرات بسیاری در ارائه خدمت به مردم داشته است

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

صالحی گفت: تعامل دو دستگاه قضایی و انتظامی، ثمرات بسیاری در ارائه خدمت به مردم داشته که خوشبختانه این تعامل و همکاری محکمتر از همیشه برقرار است

منابع خبر