ببینید: شباهت عجیب طالبان و ترامپ!

خبر آنلاین - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰۶۰۶۰

منابع خبر
موضوعات مرتبط: طالبان ترامپ شباهت عجیب

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰