دولت لبنان از مجلس رای اعتماد گرفت

رای اعتماد پارلمان لبنان به دولت نجیب ميقاتی
رادیو فردا
آفتاب - ۱۶ تیر ۱۳۹۰

آفتاب: ۶۸ نفر از ۱۲۸ نماینده‌ی مجلس لبنان به دولت آینده‌ی نجیب میقاتی رای اعتماد دادند. هنگام رای‌گیری، نمایندگان اپوزیسیون وابسته به ائتلاف ۱۴ مارس، مجلس را ترک کردند. سهم حزب‌الله و متحدانش در دولت آینده ۱۸ وزیر خواهد بود. مذاکره بر سر برنامه‌های سیاسی دولت آینده‌ی نجیب میقاتی در روز سه‌شنبه، ۵ ژوییه (۱۴ تیر) آغاز شد و روز پنجشنبه، ۷ ژوییه به پایان رسید. نخست‌وزیر آینده‌ی لبنان در نخستین روز مذاکرات از تمامی نمایندگان خواسته بود، به او رای اعتماد بدهند تا یک‌پارجه به حل چالش‌های پیش رو بپردازند.

"آفتاب: ۶۸ نفر از ۱۲۸ نماینده‌ی مجلس لبنان به دولت آینده‌ی نجیب میقاتی رای اعتماد دادند"اما اپوزیسیون به این خواست توجهی نشان نداد و هنگام رای‌گیری مجلس را ترک کرد. بدین ترتیب دولت آینده‌ی لبنان با ۶۸ رای موافق، اعتماد مجلس را کسب کرد. بزرگ‌ترین "چالش پیش روی" دولت لبنان، مهلت یک ماهه‌ای است که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان،

منابع خبر