هند: تاکسی زنان راه مقابله با تجاوز (+عکس)

هند: تاکسی زنان راه مقابله با تجاوز (+عکس)
عصر ایران
عصر ایران - ۲۴ آذر ۱۳۹۳

در هند برای مقابله با تجاوز جنسی، از تاکسی ویژه زنان استقبال زیادی شده است.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری رویترز، هند در ماه های اخیر با حوادث مختلف تجاوز جنسی علیه زنان روبه رو بود. آخرین مورد از این حوادث، مربوط به متهم شدن یک راننده تاکسی به تجاوز به یک زن در دهلی نو بود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۴ آذر ۱۳۹۳