سردار نقدی در مورد انفجار در نزدیکی دیمونا: آن قارچ انفجاری را همه دیدند؛ وقتی که کسی شرارت می کند نباید انتظار دیگری داشته باشد


آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰