«رجوی یا کشته شده یا قادر به پاسخ‌گویی اشتباهش نیست»

جانشین فرمانده سپاه: رجوی یا کشته شده یا قادر به توجیه اشتباهش نیست
بی بی سی فارسی
رادیو کوچه - ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

خبر/رادیو کوچه  سرتیپ پاسدار «حسین سلامی» در مورد عدم موضعگیری «مسعود رجوی» رهبر سازمان مجاهدین خلق در قبال کشتار هفته‌ی گذشته در قرارگاه اشرف گفت، این یعنی اینکه یا « رجوی» کشته شده و اعلام نمی‌کنند یا اینکه آنقدر تصمیم آنها در تفکیک قوا احمقانه بوده که قادر نیستند پاسخگوی آن باشند. «سلامی» جانشین فرمانده‌ی […]

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۲