لحظه هدف قرار گرفتن مرکز فرهنگی لوزوا در اوکراین توسط موشک روسی

لحظه هدف قرار گرفتن مرکز فرهنگی لوزوا در اوکراین توسط موشک روسی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
بی بی سی فارسی - ۳۰ تیر ۱۳۹۹
آفتاب - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰