«بوکوحرام دویست دختر مدرسه‌ای ربوده شده را عقد کرده است»

رادیو کوچه - ۱۰ آبان ۱۳۹۳

شهرزاد کریمی / رادیوکوچه «ابوبکر شکائو»، رهبر گروه اسلام‌گرای بوکوحرام در یک نوار ویدیویی گفته است بیش از دویست دختر مدرسه‌ای که در ماه آوریل گذشته توسط افراد بوکوحرام ربوده شدند، به دین اسلام گرویده‌اند و به عقد مردان درآمده‌اند. رهبر بوکوحرام ادعای دولت نیجریه در این مورد را که دختران ربوده شده را آزاد […]

منابع خبر