ضرب و شتم و شکنجه بهزاد عرب گل، در سلول انفرادی اوین

ضرب و شتم و شکنجه بهزاد عرب گل، جانباز دفاع مقدس، در سلول انفرادی اوین
کلمه
پیک ایران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

بهزاد عرب گل پس از ۱۶ ساعت مداوا و تزریق سرم از بهداری اوین به بند ۳۵۰ منتقل شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، بهزاد عرب گل جانباز جنگ تحمیلی و زندانی سبز که روز پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ و پس از تهاجم خونین به سلول انفرادی منتقل و در داخل سلول انفرادی با دستها و چشمانی بسته مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بود چهارشنبه شب بدلیل وخامت حالش از سلول انفرادی به بهداری زندان اوین منتقل شده بود.

عرب گل از همان روزهای ابتدایی انتقال به سلول انفرادی در زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک زده و چندین بار برای تزریق به بهداری منتقل شده بود.

این زندانی سیاسی که بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آثار آن هنوز بر روی بدن وی قابل مشاهده است ساعت ۱۲ شب چهارشنبه گذشته بدلیل وخامت اوضاع جسمی دچار تشنج می شود. پس از تشنج وی و انتقال او به بهداری زندان اوین پزشکان بخاطر لاغری بسیار زیادش با مشکل رگ گیری و تزریق سرم مواجه می شوند و به گفته پزشکان خطر رفتن به حال اغما جان وی را تهدید می کرده است. اما در نهایت موفق به تزریق سرم می شوند و از چهارشنبه شب تا ساعت ۴ بعد از ظهر پنج شنبه ۶ سرم به وی تزریق می کنند.

بهزاد عرب گل در ساعت ۱۶ پس از هوشیاری و بهبود نسبی از بهداری زندان اوین به بند ۳۵۰ منتقل و مورد استقبال هم بندیانش قرار گرفت.

وی جزئیات ضرب و شتم ها و شکنجه های تکان دهنده ای را که نسبت به او اعمال شده برای رشیدی رئیس زندان و معاونین وی تشریح کرده ولی آنها هیچ برخوردی با عاملان آن اعمال غیرقانونی، غیر اخلاقی و غیرشرعی نکرده اند.

در حال حاضر بهزاد عرب گل به درخواست هم بندیانش اعتصاب غذای خود را شکسته و حال وی رو به بهبود است.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز