آنچه بر آموزش و پرورش گذشت

آنچه بر آموزش و پرورش گذشت
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰

بروز کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ و اوج گرفتن آن در ابتدای سال ۹۹ باعث تعطیلی مدارس شد. با وضعیتی روبه‌رو شدیم که تجربه‌ای درباره آن در ایران و سایر کشورها وجود نداشت. مسیری که همه روزه آموزش‌وپرورش برای تأمین هدف نهایی خود یعنی تحقق تعلیم و تربیت دنبال می‌کرد به یکباره مسدود شد. در روزهای اول همه‌گیری کرونا، تلقی دقیق و شفافی از اوضاع وجود نداشت. اوضاع ناشناخته و مبهم و تصور استمرار کرونا تا یک سال و حتی بیشتر، مشکل و تا حدی دور از ذهن بود.

رشته ارتباطی ارکان اصلی آموزش یعنی دانش‌آموز و معلم در محیط آموزشی از یکدیگر گسسته شد.

"مسیری که همه روزه آموزش‌وپرورش برای تأمین هدف نهایی خود یعنی تحقق تعلیم و تربیت دنبال می‌کرد به یکباره مسدود شد"ما می‌بایست راه جدیدی برای برقراری ارتباط آموزشی بین معلمان و دانش‌آموزان ایجاد کنیم. برقراری ارتباط منظم آموزشی میان قریب به یک میلیون معلم و بیش از پانزده و نیم میلیون دانش‌آموز در پراکندگی جغرافیایی به وسعت ایران بزرگ در شرایط ممنوعیت حضور دانش‌آموزان در مدرسه تجربه‌ای جدید و بسیار پیچیده بود. این ارتباط در شرایط پیش از کرونا به مدد یکصد و پانزده هزار واحد آموزشی برقرار می‌شد و با ممنوعیت حضور دانش‌آموزان در مدرسه باید راه مطمئن دیگری را شناسایی می‌کردیم. فرصتی برای آزمون و ارزیابی راه‌های گوناگون نبود و همزمان باید هم مسیر جدیدی را مشخص می‌کردیم و هم آن مسیر را می‌پیمودیم

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰