افزایش ۱۵ برابری عبور کودکان از جنگل پاناما به سوی آمریکا

افزایش ۱۵ برابری عبور کودکان از جنگل پاناما به سوی آمریکا
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اروپاپرس ، به طور مشخص ، تعداد کودکانی که از منطقه "تاپون دل دارین" عبور کردند از ۱۰۹ نفر در سال ۲۰۱۷  به یک هزار و ۶۵۳ نفر در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت که اوج آن تعداد سه هزار و ۹۵۶ نفر در سال ۲۰۱۹ بود .

افزون بر آن ، این آژانس سازمان ملل هشدار داد که در سال های اخیر ، نسبت کودکان در بین جمعیت مهاجر از طریق این جنگل ، به طور چشمگیری افزایش داشته است .در حالی‌ که در سال ۲۰۱۷ ، کودکان تنها دو درصد همه مهاجران را تشکیل می‌ دادند در سال ۲۰۲۰ ، این نسبت به بیش از ۲۵ درصد رسید .

به گفته یونیسف ، در چهار سال اخیر ، بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ مهاجر از جمله ۶ هزار و ۲۴۰ کودک از جنگل دارین عبور کردند .با محدودیت های آمد و رفت و بسته شدن مرزها برای جلوگیری از سرایت بیماری کرونا ، این جریان مهاجرتی نامنظم کند شد اما کاملا متوقف نشد .

جنگل دارین ، به دلیل کوهستانی بودن زمین ، جانوران و حشرات و همچنین وجود سازمان های جنایتکار ، یکی‌ از خطرناک ترین مسیر های جهان می‌ باشد .مهاجران گرفتار در آن ، در معرض تهدید های متعددی از جمله مرگ قرار دارند .

در این زمینه ، زنان به ویژه بارداران و همچنین کودکان ، آسیب پذیرترین قشر می‌ باشند .در پایان سال گذشته ، اولین موارد خشونت جنسی‌ علیه کودکان و نوجوانان گزارش شد .

کسانی‌ که از طریق تاپون دل دارین مهاجرت می‌ کنند فقط مردان مجرد در جستجوی کار نیستند بلکه خانواده های کاملی  وجود دارند که از خشونت و فقر بیش از ۵۰ کشور جهان فرار کرده اند و رویای یافتن فرصت های بهتر را در شمال دارند.

از طرف دیگر ، یونیسف هشدار داد که پیامد های اجتماعی و اقتصادی بیماری همه گیر کرونا همراه با خشونت ، بیکاری ، نژادپرستی ، بیگانه ستیزی و شرایط سخت آب و هوایی ، احتمالا در ماه های آینده فقر را افزایش و خانواده های بیشتری را به مهاجرت به آمریکای شمالی‌ سوق خواهد داد .

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ فروردین ۱۴۰۰