رهبر القاعده شبه جزیره عربستان در حمله هوایی آمریکا کشته شد

بی بی سی فارسی - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

رهبر القاعده شبه جزیره عربستان که زمانی منشی خصوصی بن لادن بود، در حمله هوایی آمریکا در یمن کشته شد. گروه القاعده شبه جزیره تایید کرده که رهبرش ناصر الوُحَیشی، جمعه، به همراه دو نفر دیگر در ساختمانی بوده که هدف قرار گرفته

منابع خبر
احتمال کشته شدن رهبر القاعده یمن تابناک - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
مرد شماره دو القاعده در یمن کشته شد رادیو زمانه - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴