کالسکه جدید در سوریه

کالسکه جدید در سوریه/عکس

فردا
جهان نیوز - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبر آنلاین - ۵ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲
بی بی سی فارسی - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲
بی بی سی فارسی - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲
بی بی سی فارسی - ۲۸ شهریور ۱۳۹۲