قانونگذاران مجلس نمایندگان خواستار تغییر طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای هستند

سنای آمریکا طرح نظارت بر توافق هسته‌ای ایران را تصویب کرد
خدمت
خبرگزاری فارس - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

برخی از قانونگذاران مجلس نمایندگان خواستار رایزنی با رهبران این مجلس برای ایجاد تغییرات در طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای هستند که چند روز پیش در سنا به تصویب رسید

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴