جسارت کنندگان به دیوارنگاره شهید سلیمانی دستگیر شدند

جسارت کنندگان به دیوارنگاره شهید سلیمانی دستگیر شدند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۸ آذر ۱۴۰۱دریافت ۳۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۳ آبان ۱۳۹۹
فردا - ۳۰ تیر ۱۳۹۹