رییس فدراسیون جودو استعفا کرد

ورزش ۳ - ۳ مرداد ۱۳۹۴

رییس فدراسیون جودو از سمت خود در این فدراسیون استعفا کرد.

منابع خبر
رییس فدراسیون جودو استعفا کرد جهان نیوز - ۳ مرداد ۱۳۹۴
رییس فدراسیون جودو استعفا کرد تابناک - ۳ مرداد ۱۳۹۴
رییس فدراسیون جودو استعفا کرد ورزش ۳ - ۳ مرداد ۱۳۹۴
رییس فدراسیون جودو استعفا کرد فرارو - ۳ مرداد ۱۳۹۴

اخبار مشابه

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ مرداد ۱۳۹۴