مه غلیظ در هند

خبرگزاری میزان - ۲۳ دی ۱۳۹۸

مه غلیظی دهلی نو را فراگرفت

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۳ دی ۱۳۹۸