پیشتازی دانلد ترامپ و نگرانی جمهوریخواهان

بی بی سی فارسی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

سه داوطلب نامزدی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا بشدت بر دیگر داوطلب که پیشتاز است، تاختند اما در عین حال گفتند که اگر دانلد ترامپ نامزد نهایی حزب شود، از او حمایت خواهند کرد

منابع خبر
پیشتازی دانلد ترامپ و نگرانی جمهوریخواهان بی بی سی فارسی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴