جزئیات بخشنامه جدید ارز مسافرتی

جهان نیوز - ۱۱ بهمن ۱۳۹۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل جدید فروش ارز مسافرتی را ابلاغ کرد که براساس آن، ارز مسافرتی بین ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار است.

به گزارش مهر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره ۱۰۳۲/۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۰ درخصوص فروش ارز مسافرتی ( موضوع بند ۱ از قسمت «ب» بخشنامه شماره ۱۰۲۹/۶۰ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ ) اعلام کرد: فروش ارز مسافرتی برای هر یک از مسافران هوایی (به استثناء سوریه ، عراق ، آذربایجان ، ارمنستان ، پاکستان، افغانستان ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) به مقصد کشورهای ترکیه ، ترکمنستان ، کویت ، قطر، بحرین و عمان به میزان ۱۰۰۰دلار و یا معادل آن به سایر ارزها و در مورد سایر کشورها به میزان ۱۵۰۰ دلار به نرخ رسمی (مرجع) خواهد بود.

فروش ارز مسافرتی به هریک از مسافران هوایی به مقصد کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، پاکستان،  افغانستان و امارات متحده عربی به میزان ۴۰۰ دلار و یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ رسمی(مرجع) خواهد بود.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، مسافرانی که قبلا" از ارز مسافرتی هوایی استفاده نموده اند، می توانند در دو نوبت از ارز مسافرتی بابت سفر به سوریه ، عراق یا عربستان (عمره مفرده) استفاده کنند. بدیهی است فروش ارز مسافرتی هوایی به مسافرانی که دو نوبت از ارز مسافرتی مربوط به سوریه ، عراق یا عربستان (عمره مفرده) استفاده نموده‌اند، نیز مجاز خواهد بود

منابع خبر