مه غلیظ در چین

خبرگزاری میزان - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

مه غلیظی قسمتی از چین را در برگرفت

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
خبرگزاری مهر - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸