بکن‌باوئر به پولشویی متهم شد

تابناک - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

دادستان سوئیس فرانتس بکن‌باوئر، چهره نام‌آشنای فوتبال آلمان را به پولشویی و عدم امانتداری متهم کرده است. این اتهامات مربوط به دوره‌ای است که بکن‌باوئر مدیریت بخش تبلیغات جام جهانی سال ۲۰۰۶ را به عهده داشت

منابع خبر
بکن‌باوئر به پولشویی متهم شد تابناک - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
محاکمه بکن‌باوئر به اتهام پولشویی عصر ایران - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
بکن باوئر متهم به پولشویی شد باشگاه خبرنگاران - ۱۱ شهریور ۱۳۹۵