اصلاح طلبان چه زمانی از روحانی عبور می کنند؟

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ بهمن ۱۳۹۲

تهران - ایرنا - عبور از خاتمی؛ عبور از راست سنتی، عبور از هاشمی و.... مجموعه عبورهای سیاسی است که در سالهای اخیر از شخصیت های سیاسی شکل گرفته است. عبوری که در ساده ترین تعریف، رد شدن از یک چهره به دلیل فراتر رفتن مطالبات و متوقف ماندن آن شخصیت بر حد خاصی از مطالبات پیشین است.

منابع خبر